fincacorasol.beKas kui ka ees käib koma

kas kui ka ees käib koma

Aga lihtsalt kui-võrdluse puhul mitte; näiteks: Tema on palju ilusam kui mina. Eile oli parem ilm kui täna. kui sõnale kui järgneb tegusõna, siis jah. aga kui sõna kui on võrdkusena, siis ei käi koma. Näide: ma olin söömas, kui algas kaklus.

.

.

.

Koma on kindlasti tarvilik juhtudel, kui järgnev täiend TÄP-SUSTAB sisuliselt eelnevat (see rühm mahub ühtlasi samaliigilise täiendi mõiste alla), nt mahukas, 21 numbrist koosnev kava (= mahukas, s.o 21 numbrist koosnev); väga lahja, 0,1% väetisela-hus (= väga lahja, st 0,1%). Koma on vaja ka siis, kui temast oleneb TÄHENDUS: ümmar-

.

Minu jaoks on see üks kõige raskem grammatiline probleem üldse, sest tavaliselt pole tegu võrdlusega, a’la “ma olen pikem kui sina” ja öeldist ka “kui” järel alati pole. Näiteks “appi, kui vastik” – kas siin käib koma või mitte? Pole võrdlus ja öeldist pole.

.

Kui ette EI käi koma, kui ta on tähenduses "kui ka" - nii Tiina kui (ka) Mati jäid hiljaks".

.

Komade valesti kirjutamist meeldis mulle peale seda veel väga pikalt harrastada. Õigesti hakkasin ma komasid kirjutama alles pärast seda kui olin selgeks õppinud luuletuse: ja; ning; ega; ehk; või; kui; ka. Peale seda oli juba komasid lihtsam kirjutada, sest luuletuses olevate sõnade ees ju …

.

täiskasvanud keelekasutajates tihti hämmeldust tõik, et koma võib käia kaja ees. Algklassides t on paljudele pähe kulunud reegel, et selle ning teiste rinnastavate sidesõnade ning, ega, või, (nii...) kui ka ette koma ei panda, kuid ei meenu, et õpetaja rõhutas reeglis sõna tavaliselt.

.

Üldreegli kohaselt pannakse ka võrdlussidesõnade kui ja nagu ning nende ühendite ette koma vaid siis, kui järgnev tarind sisaldab öeldisverbi (pöördelist verbivormi). Vastasel juhul pole tegemist kõrvallausega ning ka vajadust koma järele pole.

.

Kui nagu ees on sõna sellised, niisugused, säärased, siis on tegemist võrdlustarindiga ja koma ei ole: Niisuguseid torumehi nagu Juhan Kään ja Peeter Vään on raske leida. Koma eraldab veel : dateeringus kohanime ja kuupäeva, kui need on nimetavas käändes: Tallinn, 12. märts 2001 ;

.

NII SIDESÕNAD KUI KA SIDUVAD SÕNAD ON SIDENDID. 1. Tõmba siduvatele sõnadele värviline ring ümber (10). 1. Peale õhtusööki, kui kodutööd olid tehtud, läksid Terje ja Tiit õue. 2. Pahandused algasid siis, kui tunnid olid lõppenud. 3. Mei ei jõudnud ära oodata, millal õpetaja tuleb. 4. Ema, kes oli ärevil, hakkas Annat kutsuma. 5.

.

Sidesõnade ette koma panemine on lihtne selgeks saada väikeste salmikestega: Et, sest, kuid, vaid, aga – seisavad koma taga. Ja, ning, ehk, ega, või – ette koma ei käi. 6) Suur ja väike täht Lauset alustatakse suure tähega. Kõik inimeste, riikide, asutuste, organisatsioonide jne kirjutatakse samuti suure tähega.

.

Kõrvallause täpsustab pealauset või kõrgema astme kõrvallauset. Eesti keeles eraldatakse kõrvallause pealausest alati koma (de)ga, näiteks. Vaata, kas Tiina juba tuleb, Mees arvas, et koosolek on lõppenud, ja väljus ruumist, Enne kui Mari maale sõitis, käis ta turul, et toitu kaasa osta. Kõrvallause algab tavaliselt.

.

Kui komapanekul tekib kahtlusi, võib alati mõelda, kas juurdelisatud osa lõhub muidu sõbralikult koos olevaid lausepooli (ja kas lause jääks terviklikuks ja sidusaks ka ilma selle osata). Kui lõhub (ja jääb), tuleb lisatud osa eraldada, et näidata, mille juurde see kuulub.

.

"kust" ees käib koma "vesi liibub" – nii ei öelda. Ma ei tea ka, kuidas peaks ütlema: imbub, voolab, langeb ... Igatahes ei liibu. "kus" ees käib koma; Peatükis "Karrid" käib "kuni" ees koma ja esimeses lauses peab olema sõna "karrid". Viimane lause pole jällegi täislause. "Maapind vajub sisse suurest voolust tingitud sufosiooni tõttu."

.

Kui koma taga tegusõna pole (ega pole ka ette näha), siis koma ei panda ja on tegemist võrdlusega. Komaga ja komata - EKI keelenõuanne kus ees käib koma Koma ning koht ja aeg V Kasuta koma , kui kohta ja aega märkivad sõnad on nimetavas käändes!

.

Ei panda ja, ning, ega, ehk, või, kui ka ette. Rõhu määrssõna-koma ei panda des ja mata lõpuga sõnade ette koma ei panda. koma käib esimese sidesõna ette. Kirjade alguses ja lõpus ei kasutata koma. üksteist hõlmavaid määrusi ei eralda...

.

Pole enam tükk aega ainsatki ortograafiaõpikut näppu sattunud. Kas endiselt kehtib, et kui per. nimi on esimene, käib selle järel koma? Jäi ette üks äsja avaldatud soliidne väljaanne (üliòpilaskorporatsiooni juubeliteos), kus isikunimede loendites on per. nimed ees ja ilma komadeta. Jäi häirima. Aga võimalik, et olen ise ajas maha jäänud…

.

Seda näed ka käesolevas lõigus. Kuupäevades tuleb reegli järgi jätta tühik peale kuupäevaarvu järel olevat punkti, kui kuu on kirjutatud sõnaga. Samuti käib tühik aastaarvu järel oleva punkti järele olenemata sellest, kas sõna aasta on välja kirjutatud või lühendatud.

.

näites (1), kus paksus kirjas olevate sõnade ees peaks koma olema. (1) Müüsin vana auto maha hetkel mil oleks pidanud riskigrupp langema 0.77-0.60-le aga uut autot kindlustama minnes tõusis hoopis 0.87. Kuigi valitseb tendents koma lausest välja jätta, on ka juhtu-meid, kui kas segadusseajavatest õigekirjareeglitest juhindu-

.

kui ja nagu ees käib koma, kui lause teises pooles on tegusõna (Näiteks: Lähen tuppa, kui väljas hakkab vihma sadama. Kui vihma hakkab sadama, lähen tuppa.) täpsustuste kes, kelle, mis, kas, kuidas, kuhu, millal jne ees kasuatakse koma (Näiteks: Ma ei tea, kes piima ära jõi.)

.

Kui vihma hakkab sadama, lähen tuppa.) täpsustuste kes, kelle, mis, kas, kuidas, kuhu, millal jne ees kasuatakse koma ( Näiteks: Ma ei tea, kes piima ära jõi.) Loetelu puhul kasutatakse koolonit ja mõttekriipsu, kui lauses on ka kokkuvõttev sõna ( Näiteks: 1) Mulle meeldivad järgmised tegevused: jooksmine ja suusatamine.

.

Niisiis, ENAMASTI käib otsekõne lõpumärk ENNE kinnijutumärke, kuid pane tähele: Kui otsekõnejärgne koma on tingitud saatelausest või sidesõnast, pannakse koma PÄRAST kinnijutumärke. Ta ütles: „Me vist näeme seal“, kuigi ta ise seda tegelikult ei uskunud. Ta küsis: „Kas me näeme seal?“, et olla kõiges kindel.

.

Asendipeapööritus. „Kui inimene tuleb ja kaebab, et pea käib ringi, siis vajab see põhjalikku küsitlust probleemi täpsustamiseks: mis eelnes kaebuse tekkimisele, kas pearinglus on seotud asendiga, kas on muid terviseprobleeme, mis pearinglust võivad esile kutsuda jne. Vanematel inimestel võivad põhjuseks olla näiteks südamehaigused ...

.

Mitmesõnaliste sidendite puhul sõltub koma asend sisurõhust. Mingil juhul ei panda koma mõlemasse kohta. Kõrvallause võib asetseda pealause ees: Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud. Olgugi et onu eile meil oli, ei rääkinud ta sellest midagi. Kas väikevend täna tuleb, ei tea keegi.

.

Kas "Kui ka" vahel käib koma? Mis on ei. 200. Mis on büroo? Mis on kontor. 200. Kas 700. kirjutatakse kokku? ... või, nii, kui ka... 400. Mida tähendab grafiti? Mis on seinajoonistus. 400. Kas 5 000 000 kirjutatakse kokku? Mis on ei. 500. Kuidas on nüri osastavas käändes? Mis on nüri. :D. 500. Kas "ning" ees käib koma? Mis on ei. 500 ...

.

See näitab ikka reaalselt ära kui vähe meil orienteerutakse maailma asjades. Tavaline populist, vasakpoolne pealekauba. Eriti loll oli tema kõne, milles nimetas USA-d Euroopale julgeolekuohuks. Prantsuse „oudeki loonedele” muidugi läheb see jutt peale ja meie omale ka, aga see jutt on pehmelt öeldes rumal, nagu ka praegune.

.

Kas "Kui ka" vahel käib koma? Mis on ei. 200. Mis on büroo? Mis on kontor. 200. Kas 700. kirjutatakse kokku? Mis on jah. 200. Kas eesti kirjutatakse suuretähega? Mis on suuretähega. 300. Mitmes kääne on sisseütlev kääne? Mis on neljas. 300. Nimeta koma nõudvad sidesõnad.

.

Ta lisas veel: «Õnneks Volvo on suhteliselt turvaline auto nii jalakäijatele kui ka autojuhtidele.» Kravtšenko on parlamendis tuntuks saanud, kuna on vältinud avalikke sõnavõtte. Ta rõhutas, et tema põhiline töö käib «põllul» ehk …

.

Teisisõnu, meie ees on täna võimalused õppimise kogemiseks selle tohutus variatiivsuses, sh õppimisvõimalused formaalses, mitteformaalses kui ka …

kui palju kaalub põdermis on rütmmis juhtub kui magad läätsedegakui lumi oleks kollanemis häält teeb kassmis on kanbanmis kellast mis kellani kestab õhtune töötaminekuidas arvestatakse tööstaazikuidas vabaneda sipelgatestkuidas panna diagrammile pealkirja
Camino Las Lomas, Alhaurin el Grande, Spanje
0032 477 23 90 28
  • <
Onze troeven
724
Bing Google