fincacorasol.beKui koma reegel

kui koma reegelLause: Reegel: Olime juba õppinud murdude liitmist ja lahutamist.. Sidesõnade ja, ning, ega, ehk, või, nii… kui ka ette loetelus koma ei panda.. . aga nüüd vastus teemaalgataja küsimusele: "nagu" ette ei pane sa koma siis, kui on tegemist VÕRDLUSEGA. sama reegel kehtib ka sõna "kui" kohta võrdluse kontekstis. näide nr 1: "Täpitriin on rumal nagu lauajalg ja edev nagu paabulind." - tegemist on võrdlusega, koma lauses ei kasuta.. Ühendis suur-suur tänu on kahe esimese sõna vahel sidekriips, mitte koma. 2009-10-01 kui-lisand ei nõua koma, nt Tartu kui ülikoolilinn on .. 2009-09-01 Kampaania kestab, kuni kaupa jätkub. Kõrvallause ees on koma. 2009-08-20 Kutsusin Indreku, oma pinginaabri, uude sauna.. Küsisõnade ette käib tavaliselt koma. Sest, et, kuid ette ka. Muude ette saab ka koma panemata hakkama, tuleb vaadata, kas mõlemal pool sõna on tegusõna pöördes või kas tegu pole vastandusega (mitte see, vaid teine). Ja vabalt võib juhtuda ja ja ning ette koma, see "ei käi"-reegel on algklasside jaoks.. Koma on kindlasti tarvilik juhtudel, kui järgnev täiend TÄP-SUSTAB sisuliselt eelnevat (see rühm mahub ühtlasi samaliigilise täiendi mõiste alla), nt mahukas, 21 numbrist koosnev kava (= mahukas, s.o 21 numbrist koosnev); väga lahja, 0,1% väetisela-hus (= väga lahja, st 0,1%). Koma on vaja ka siis, kui temast oleneb TÄHENDUS: ümmar-. 4. Koma ebakorrektne kasutamine tekitab probleeme ka pöördumisele järgneva teksti vormistamisel. Näiteks peab koma järel tulema eesti keeles väike esitäht (kui ei ole just nimega tegu), kuid teisalt kehtib reegel, et lõiku tuleb alustada suure esitähega.. KOMA Koma pannakse 1) aga, kuid, vaid, ent ette koond- ja rindlauses vastandatud lauseliikmete või osalausete eraldamiseks: Ilm oli kaunis, aga/kuid/ent väga külm. 2) ja, ning, nii...kui ka ette, kui neile eelneb üte, järellisand, kõrvallause, verbita lauselühend: Tulge siia, kulla poisid, ja näidake, kuidas te seda tegite.. NB! Ometigi on eelmises tabelis ÜLDREEGEL, millest on põimlause kõrvallause reegel tugevam - ehk kui nende sidesõnadega algab kõrvallause, tuleb nende ette koma, isegi kui eelnevas lauseosas öeldist pole. Näiteks: Koolivaheajal, kui ma …. Oled sa mõelnud, kui tore kirjavahemärk on koma? Koma näeb välja dünaamiline ja lohakalt elegantne, kuid on palju isikupärasem kui punkt. Komad seovad lause üheks, luues ühtekuuluvuse ja ühtsuse. Koma ei ole lõpp, vaid tunnusmärk sellest, et kõik läheb edasi. Näiteks saab koma järele alati veel ühe sõbra nime kirjutada.. Sidesõnade ette koma panemine on lihtne selgeks saada väikeste salmikestega: Et, sest, kuid, vaid, aga – seisavad koma taga. Ja, ning, ehk, ega, või – ette koma ei käi. 6) Suur ja väike täht Lauset alustatakse suure tähega. Kõik inimeste, riikide, asutuste, organisatsioonide jne kirjutatakse samuti suure tähega.. ‘Nagu’ ja ‘kui’ kõige lihtsam reegel – Kui nendele järgneb mõni tegusõna, siis on nendega ka koma. Kui tegusõna pole, siis pole ka koma. NT: Ta on ilus nagu kevadpäike pilvitus ja tuuletus taevas. Ta on ilus, nagu oleks kevadpäike pilvitus ja tuuletus taevas paistmas.. Põimlause osalaused. Põimlause koosneb pealausest ja ühest või mitmest kõrvallausest.. Pealause. Pealause on selline osalause, mis võib esineda ka iseseisvalt.Kõrvallause ei saa tavaliselt iseseiseva lausena esineda, vaid alistub pealausele.. Näiteks lauses Peeter oli õues, kui vihma sadama hakkas võib osalause Peeter oli õues ka üksinda esineda. Lause teine pool kui …. "võrdleva kui ette ei käi koma" ei ole reegel, vaid on tuletatud lihtsustus vältimaks karuosa võrdlussidesõnadega seotud komavigu - kui ei mõista tagamaid, viib see "reegel" sind aga rappa "olen homme parem, kui olin täna" tähele tuleb panna ka lauseid, kus öeldis on mõtteline - "olen homme parem, kui eile". Koma ja aeg V Kasuta koma, kui ühes lauses on koos nädalapäev ja kuupäev!. Esmaspäeval, 27. mail on viimane kohtumine. Kas Sa reedel, 10. jaanuaril oled vaba? Χ Koma ei käi kuupäeva ja kellaaja vahel.. Eksam toimub 15. märtsil kell 08.15. Saame kokku neljapäeval kell 10.30.. Koma ning koht ja aeg. Lause: Reegel: Olime juba õppinud murdude liitmist ja lahutamist.. Sidesõnade ja, ning, ega, ehk, või, nii… kui ka ette loetelus koma ei panda.. Kuidas on reegel "juhul kui" kohta? Ühend "juhul kui" ei vaja koma, kui sellega algav kõrvallause eelneb alistavale osalausele. Teie näites on vahetult alistav lause sõnaga "siis" algav osalause, nii et koma ei ole vajalik. 20. juuni 2005. Kuhu peaks järgmises lauses veel koma panema?. Oled sa mõelnud, kui tore kirjavahemärk on koma? Koma näeb välja dünaamiline ja lohakalt elegantne, kuid on palju isikupärasem kui punkt. Komad seovad lause üheks, luues ühtekuuluvuse ja ühtsuse. Koma ei ole lõpp, vaid tunnusmärk sellest, et kõik läheb edasi. Näiteks saab koma järele alati veel ühe sõbra nime kirjutada.. aga nüüd vastus teemaalgataja küsimusele: "nagu" ette ei pane sa koma siis, kui on tegemist VÕRDLUSEGA. sama reegel kehtib ka sõna "kui" kohta võrdluse kontekstis. näide nr 1: "Täpitriin on rumal nagu lauajalg ja edev nagu paabulind." - tegemist on võrdlusega, koma lauses ei kasuta.. Ühendsidendid. Olgugi et, ilma et, isegi kui jts kuuluvad sidendina kokku ja nende osade vahele ei panda koma. Sidendite sellepärast et, eeldusel et, enne kui, juhul kui jts osade vahele pannakse koma, kui sidend paikneb lause keskel ja rõhutatakse põhjust, otstarvet vms. Pealausele eelneva kõrvallause algul võib koma panna või panemata jätta. Sidendi nii et osade vahele pannakse …. Küsisõnade ette käib tavaliselt koma. Sest, et, kuid ette ka. Muude ette saab ka koma panemata hakkama, tuleb vaadata, kas mõlemal pool sõna on tegusõna pöördes või kas tegu pole vastandusega (mitte see, vaid teine). Ja vabalt võib juhtuda ja ja ning ette koma, see "ei käi"-reegel on algklasside jaoks.. Ühendis suur-suur tänu on kahe esimese sõna vahel sidekriips, mitte koma. 2009-10-01 kui-lisand ei nõua koma, nt Tartu kui ülikoolilinn on .. 2009-09-01 Kampaania kestab, kuni kaupa jätkub. Kõrvallause ees on koma. 2009-08-20 Kutsusin Indreku, oma pinginaabri, uude sauna.. 4. Koma ebakorrektne kasutamine tekitab probleeme ka pöördumisele järgneva teksti vormistamisel. Näiteks peab koma järel tulema eesti keeles väike esitäht (kui ei ole just nimega tegu), kuid teisalt kehtib reegel, et lõiku tuleb alustada suure esitähega.. KOMA Koma pannakse 1) aga, kuid, vaid, ent ette koond- ja rindlauses vastandatud lauseliikmete või osalausete eraldamiseks: Ilm oli kaunis, aga/kuid/ent väga külm. 2) ja, ning, nii...kui ka ette, kui neile eelneb üte, järellisand, kõrvallause, verbita lauselühend: Tulge siia, kulla poisid, ja näidake, kuidas te seda tegite.. 10) Umbisikuline tegevus . Kui ei ole teada, kes tegevust tegi, siis kasutatakse umbisikulist tegumoodi. Jutustatakse, jutustati, on jutustatud, oli jutustatud 11) Liitsõnad Liitsõna on mitmest sõnast koosnev üks sõna, millel on lahku kirjutades teine tähendus. Need sõnad kirjutatakse täht-tähelt samamoodi, kui lahku kirjutades. Lapse põlv – lapsepõlv. Kui loetelu ees on kokkuvõttev fraas, siis kasutatakse koolonit. Sidesõnade ja, ning, ega, ehk, või, nii… kui ka ette loetelus koma ei panda.Kui loetelu järel on kokkuvõttev fraas, siis kasutatakse mõttekriipsu. Sidesõnade ja, ning, ega, ehk, või, nii… kui ka ette loetelus koma ei panda.. Kui nendele järgneb mõni tegusõna, siis on nendega ka koma. Kui tegusõna pole, siis pole ka koma. NT: Ta on ilus nagu kevadpäike pilvitus ja tuuletus taevas. Ta on ilus, nagu oleks kevadpäike pilvitus ja tuuletus taevas paistmas. Nendest öeldistest ma kirjutasin ju isegi, aga see on siiski üksnes lihtsustatud reegel.. (Juhul) kui = (juhul,) kui üks pooltest ei ole otsusega nõus, lahendatakse vaidlus kõrgema astme kohtus. Selleks et = selleks, et müüa, tuleb pakkuda. Enne kui = enne, kui lõplikult otsustad, loe läbi meie valimislubadused. Siis kui = siis, kui oli vaja, ei osanud tema kaasa mängida. Koma kasutusest nii et puhul oleneb koguni lause sisu.. Minu jaoks on see üks kõige raskem grammatiline probleem üldse, sest tavaliselt pole tegu võrdlusega, a’la “ma olen pikem kui sina” ja öeldist ka “kui” järel alati pole. Näiteks “appi, kui vastik” – kas siin käib koma või mitte? Pole võrdlus ja öeldist pole. “See pole muuks, kui kasutuseks” – jälle pole öeldist ega võrdlust.

mis on etnoloogiavaatkui rauda on veres paljukuidas hooldada kunstnahkakuidas valida võimenditmida teha kui sul on igavkus saab õppida it spetsialistikskuidas tuli pimedus mu tuppa lyricskuidas avada telia portekuidas vahetada arvuti taustapilti
Camino Las Lomas, Alhaurin el Grande, Spanje
0032 477 23 90 28
  • <
Onze troeven
628
Bing Google