fincacorasol.beKui tahes eki

kui tahes eki

Sellepärast et, selleks et, selle asemel et, eeldusel et, nii et; siis kui, enne kui, juhul kui, nii palju kui, samal ajal kui jms puhul on koma asend kõikuv. Kui rõhutatakse põhjust, otstarvet vms, siis paigutatakse sõnad sellepärast, selleks vms pealausesse ning koma sidesõna et, kui vms ette. Muidu on koma ühendsidendi ees.

.

Ta ei saanud mitte kui millestki aru. Töö on niisama hästi kui lõpetatud. * Pärast lepingu sõlmimist on aga veerand honorarist avansina samahästi kui käes. E. Vetemaa. 3. (esineb sarnasusvõrdlustes:) alustab võrdlus- v. viisilauset. a.

.

Keeletoimkonna otsused mõnede õigekirjareeglite kohta (2012-06-25) Emakeele Seltsi keeletoimkonna lehel on koos selgitustega avaldatud keeletoimkonna 11. juuni 2012. a otsused, millega täpsustatakse õigekirjareegleid. Ajaloosündmuste puhul soovitatakse edaspidi kasutada tavalist nimetustele omast malli, st kirjutada need väiketäheliselt, v.a nimetustes …

.

Määrsõnade kokku- ja lahkukirjutamise reeglistikus täiendati nende sõnade loetelu, mida võib normingu kohaselt mitut moodi kirjutada: kas või ~ kasvõi, just nagu ~ justnagu, just nimelt ~ justnimelt, kui tahes ~ kuitahes, mis tahes ~ mistahes, võib-olla ~ võibolla. Täpsemaid selgitusi vaata siit. Loe ka Postimehe sellekohast artiklit.

.

Sõnaveebis pakutava teabe kohta kehtib litsents Creative Commons BY 4.0, mis tähendab, et materjali on lubatud töödelda ja esitada mis tahes vajalikul moel, näiteks liitsõnaraamatuks, õppematerjaliks, äpiks, spelleri lähtematerjaliks jne.

.

2020-02-24 Kirjutada võib nii Raudne Leedi kui ka raudne leedi.Kujundlikke (ümberütlevaid) isikute, kohtade, ruumide, ehitiste jm nimetusi võib kirjutada: a) väikese algustähega nagu nimetusi (raudne leedi, must mander, tõusva päikese maa, plasku) või b) läbiva suurtähega nagu nimesid (Raudne Leedi, Must Mander, Tõusva Päikese Maa, Plasku).

.

on võimalik saada kui tahes kõrgekvaliteedilisi tõlkeid. Muidugi on sellise kõikvõimalikke lauseid sisaldava tabeli tegemine võimatu. kuid see on ainult praktiline, mitte põhimõtteline probleem. Mt jaoks oluline küsimus ei ole see-ga filosoofiline, vaid praktiline: kuidas leida tõenäosuste jaotustele lähendeid,

.

kui tahes 36 294 000 kuitahes 38 99 600 mis tahes 118 1 750 000 mistahes 319 1 340 000 võib-olla 1513 15 300 000 võibolla 3463 1 910 000 Siin käsitletud üksusi on hulk keelekasutajaid tõlgendanud struktuurilt kokkukuuluvateks liit-määrsõnadeks. Et selline protsess on tekstis kõrvuti esinevate, sisulist tervikut moodustavate

.

on olukord, kus iga infonope või (kui tahes ekslik) muljevirvendus ei sobi mitte üksnes levitamiseks, vaid ka ül-distamiseks ja lahterdamiseks. T. Õnne-palu saab seda mõrkjasnaljakal viisil ka oma nahal tunda, kui üks flaami ajakirjanik, kellega autor kuskil selts-kondlikul üritusel kokku puutub, arvab vestluse alustamiseks hästi sobivat

.

Pea asemele saba kirjutamine ei ole eesti keel ega hakka eesti keel olema, kirjutatagu nii palju kui tahes või antagu selle eest kas või auhindu. SIIN ON PEA ASEMEL SABA kook õuna toos tiku • tornis Pika Hermani juhataja osakonna • sokid meeste vt …

.

Päritolult on paarutama tõenäoliselt vene laen, tulnud vene nimisõna пар ’aur, toss, leil, leitsak’ käändevormist пару. 2000. aastate algul on üldkeelde jõudnud aga näiteks sõna välp tähenduses ’korraline ajavahemik’, see sõna on registreeritud Hiiumaalt vanemast murdekeelest ja võetud kasutusele tehnikaterminina.

.

EKI: perede majanduslik olukord neljandas kvartalis halvenes. Rebitud raha. Pilt on illustreeriv. FOTO: Mihkel Maripuu. Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) värskest konjunktuuriuuringust ilmneb, et perede majanduslik olukord liikus detsembris negatiivses suunas. Palume vabandust, video mängimisel tekkis viga.

.

tahes kestvat tegevust, protsessi, arengut – nt inimelu –, kui sel puudub seda topeldav ajaline representatsioon. Tõsi küll, juba tavakeeleski on „lugu” vähe-malt kahetähenduslik: „omavahel seotud juhtumite, sündmuste kogum; sel-lest räägitav v. kirjutatav” (EKSS III: 206). 2.

.

seda kolmeastmelist struktuuri võis korrata kui palju tahes ning nõnda üles - ehitatud luuletus kandiski Pindarose oodi nime. 12 2 J o ne al us tõ kä r iV d g . 3 R o n sard ’ ip et lö ub mkä P L ü - des (Laumonier 1909: 316–327; vt ka silver 1985: 119–183).

.

Kui ÕS 2006 järgi tulnuks näiteks öelda mina vaen ja kass näub, siis ÕS 2013 järgi sobib öelda nii mina vaen kui ka mina vaagin, nii kass näub kui ka kass näugub.2 Muuttüüpe tuleb ÕS 2013-s kokku 38 (ÕS 2006-s oli 69), sellest 26 käändsõnade ja 12 pöördsõnade kohta.

.

Igal aastal lisandub EKI ühendsõnastikku rohkem kui 1500 uut sõna ja väljendit. Uute sõnade hulgas on mitmeid uudiskeelendeid ehk neologisme – sõnu ja ühendeid, mis on kasutusse tulnud viimase paarikümne aasta jooksul ning mida keelekasutajad tajuvad uuena, näiteks rohestamine , unenõustaja , lennuhäbi , vegetoit .

.

Kirjakeele norm ja EKI sõnastikud (04.01.2021) ÕSi 7. tüübi omadussõnade rööpkäänamine (27.12.2020) Küsi Eesti Keele Instituudi keelenõuandjatelt. Nimi. E-post. Teema. Küsimus või kommentaar . ⚠ Uusi sõnu ja tähendusi vaata Eesti Keele ...

.

EKI ühendsõnastik 2021. ... Kuna nii terminid kui definitsioonid on terminibaasi koostaja poolt koondatud ja sõnastatud aja jooksul erinevaid allikaid kasutades, siis puuduvad viited konkreetsetele allikatele. ... Kiirelt arenevale valdkonnale iseloomulikult on robootika täpsete terminitega lünklikult kaetud mis tahes keeles, seetõttu ei ...

.

„KALEVIPOEG” KUI TÜVITEKST* MARIN LAAK K üsimus eesti rahvuskultuuri keskmest ja/või kestvusest on nõudmas järjest enam tähelepanu. Ühe võimaluse selle üle arutleda pakub tüvi- teksti mõiste ning sellega seonduv (rahvus)kultuuri tekstuaalse enese-teadvuse probleem.

.

Tegusõna saab olla ainsuse 3. pöördes, kui tegevus on suunatud üldisikule, s.t aluseks saab olla kes tahes isik: Oma tööd tuleb teha rõõmuga. Ka isikuta lauses kasutatakse ainsuse 3. pööret: Hommikul hakkab lund sadama. 3. pöörde tunnus esineb ainult kindla kõneviisi olevikus. 3. pöörde tunnus on -b.

.

Olgu kodukandis lumega kuidas tahes, peagi on käes talvepuhkuste ja suusareiside kõrghooaeg. Liikumishuvilised otsivad välja talivarustuse, olümpiahuvilised sätivad end võistlusi jälgima ja keelehuvilistel on tekkinud üks küsimus. Suuskade või kelguga inimeselt ei ole tarvis pärida, mida ta teeb, aga mida hakkab tegema see, kel on kaasas lumelaud?

.

Kui inimene X ütleb «fantastiline», siis me alateadlikult korrutame seda koefitsiendiga (ehk konverteerime oma valuutasse), mis see väljend meie arvates väärt on. On inimesi, kelle sõna maksab meie arvates palju rohkem kui kellegi teise oma. Mõni teine võib end kiita palju tahes, aga tema valuuta kurss on väga madal.

.

Mitte üheski(!) üldhariduskoolis ega ka kõrgkoolis pole õppekavas võõrnimede hääldusõpet, tulemusi loeme-kuuleme kus tahes ja kui vigastena tahes. Kui ma esitaks kasvõi seaduseelnõu töörühmale rea nimesid korea, hiina, tai, hindi, farsi, araabia, prantsuse, iiri, kreeka vm keelest, siis vaevalt ükski neist selle eest rahuldava saaks.

.

Ela sa kükakil või käpakil, ela kui tahes kehvasti oma kodus — oma päävarju all ikka parem kui teiste kõrval; Elab õnne ulu all ja magab Maarja kaenlas (= käsi käib hästi). (EVS) Elu hullem kui põrgus. (EVS) Elust surma pisut sammu. (EVS) Ema …

.

iganes - vähegi, üldse; iialgi, mitte kunagi; ei soovita tähenduses: tahes. Tee, mida iganes tahad. Ei unusta seda iganes. Jüri võib teha mida {iganes}→ tahes ja minna kuhu {iganes}→ tahes

.

Kui pole kirjakeelt, ei saa ka pidada riiki. Jaga! Eelmises Sirbis on tutvustatud EKI sõnastikureformi. Seda kajastas ERR ja kolmapäeval ka Postimees, mille peale võib olla jäänud mulje, et nüüd on hirmsasti hädas just õpetajad ja keeletoimetajad, kes ei tea ilma ÕSita enam, mida koolis õpetada või tekstides veana käsitleda ...

.

Kui artikkel vastab XML-skeemile, siis artikkel salvestatakse andmebaasi, iga artikli lõppu lisatakse automaatselt koostaja või toimetaja andmed (nimi, kuupäev). Kui artikkel XML-skeemile ei vasta, siis väljastatakse veateade (salvestada ei …

.

omandama uusi teadmisi mis tahes valdkonnas. Ammugi on mul raske hoomata tõlgi intensiivset tööd, mille juures ta peab kor-raga kuulama, mõtlema ja rääkima, sealjuures veel nii kiiresti, täpselt ja õigesti, kui see on vähegi võimalik. Tõlkimise töö on mõeldud erakordselt andekatele, mitmekülgsetele, intelligentse-

.

Kasutaja arutelu:Edgar Prass/Eesti geoloogiline ehitus. Allikas: Vikipeedia. Mine navigeerimisribale Mine otsikasti. Selle artikli peamine probleem on toetumine ainult ühele allikale, olgu see kui tahes autoriteetne. Vaatamata originaali liitlausete osadeks jagamisele on copy-paste meetod selgesti näha. Kindlasti oleks vaja allikaid lisada.

.

Kui, millel on mis tahes selge kui Teile ei ole väikefirmade laenud laenu tagasi maksta ning antaks osaliselt või täielikult temale. Vastupidi, Kui keegi huvitatud, eelistatult soodsaim laenupakkumine üles leida. Pärast õpingute lõpetamist toimub laenu põhiosa ja intressi tasumine vastavalt panga koostatud laenu tagasimaksmise graafikule, üldjuhul igakuiselt võrdsete maksetena ...

the tuberkuloited kui tähed säravadkuidas nohust kiiresti vabanedakui ei ole söögiisukuidas joonistada südakus õppida kinnisvara hindajaksmis on ruunidkui suur on keha poolt väljatõrjutud vee massminukui kiiresti kasvab haugeesti asutus mis annab oma kalendrit välja alates aastast 1924
Camino Las Lomas, Alhaurin el Grande, Spanje
0032 477 23 90 28
  • <
Onze troeven
833
Bing Google